De opstart van je bedrijf begint met een financieel plan

Vooraleer je begint met ondernemen, is het een noodzaak om een financieel plan te hebben. Daarin leg je je activiteiten vast, maar natuurlijk ook het complete kostenplaatje van je nieuwe onderneming. Maar hoe begin je er nu precies aan?

financiele planning

Inlichtingen in je ondernemingsplan

Werk je aan je financieel plan, begin dan altijd met the basics.  Vertel over jezelf als ondernemer, maar ook over je bedrijf, het doel en de bedrijfsactiviteiten. Je hoeft heus geen heel boek neer te pennen. Belangrijk is dat je een beknopte omschrijving geeft over je onderneming en de opzet ervan. Een tweede luik is de investeringen die je wenst te plannen. Gebruik een tijdbestek van twee jaar en houd het realistisch, maar bovenal eerlijk. Wil je graag een of meerdere leningen aangaan voor bepaalde investeringen? Leg die dan vast in een apart hoofdstuk.      

Ook de raming van verwachte inkomsten, vaste kosten en variabele kosten zijn belangrijk. Gebruik ook een apart hoofdstuk voor de personeelsbehoefte. Wees zo specifiek mogelijk. Ten slotte voeg je ook een heleboel cijfermateriaal toe. Een financieel plan bevat altijd een hoop tabellen. Denk: de financieringstabel, een raming van de balans en een financiële planning voor de eerste twee jaren.

Geen flauw benul hoe het werkt? Vraag advies!

Als jonge (of minder jonge) zelfstandige sta je er nooit alleen voor. Durf advies te vragen aan je omgeving. Kun je moeilijk terecht bij kennissen, vrienden of familie? Ga dan ten rade bij je bank of je boekhouder. De eerste stappen voor je financieel plan – en dus je onderneming – zijn zo gezet.